MIM safe Variocage hundbur är teleskopiskt byggd av stål med teleskopiska sidorör och två takdelar samt två golvdelar som går i varandra, vilket medger steglös justering av Variocage djup. Denna justeringsmöjlighet är också vad som skapar krocksäkerheten hos Variocage genom att den samverkar med fordonets deformationsegenskaper. Vid frontalkollision eller påkörning bakifrån kommer golv, tak och sidorör att glida ihop och på så sätt dämpa kraften i kollisionen med resultat att risken för skador reduceras för alla passagerare–såväl hundar som människor.