Krocksäkerhet

MIM Construction AB arbetar aktivt för er trygghet vid transport av last sedan 1986. Krocksäkerhet är en springande punkt där vi har en gedigen kunskap som byggts upp via ett stort antal krocktester och teoretisk kunskap.
Beroende av produkt och placering av produkten i bil, så gäller olika förutsättningar men med det gemensamma målet trygghet för alla i bilen i samband med transport av last.

MIMsafe Variocage (Transportburar)

En transportburs säkerhetsfunktioner måste arbeta i samklang med bilens säkerhetsfunktioner och behöver därför testas för frontalkollision, kollision bakifrån samt en ”roll over” situation. Buren måste vara robust nog att tåla krockvåld utan att öppna sig eller deformeras på ett sätt som gör den farlig för hund eller person i fordonet.

För att transportera ett husdjur i din bil är MIMsafe Variocage det säkraste alternativet på marknaden och om möjligt att föredra före både säkerhetsnät och säkerhetssele.

Krockbild 01
Krockbild 01
Variocage Hundbur är Teleskopisk
Variocage Hundbur Med Nödutgång
SPCT Resultat Från Krocktest Av MIMsafe Variocage Hundbur / Result From Crash Test Of Variocage Dog Crate

SPCT, Safe Pet Crate Test, framtagen av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås tar hänsyn till dessa kollisionstyper vetenskapligt och via mätvärden från krockdocka kan man även jämföra resultatet mot de uppsatta gränsvärden på whiplash och ryggskador som gäller för fordonstillverkarna.
Att testmetoderna är transparenta gör att man inte kan dölja resultatet för slutkunden till buren vilket ytterligare skapar en trygghet. Som underlag för tester och krockpulser (50 km/h frontal, 30 km/h kollision bakifrån) ligger standarderna ISO 27955 och ECE-R44.

MIMsafe Variocage är krocktestade och godkända enligt SPCT och vi visar öppet våra resultat. Då det inte finns ett världsomspännande regelverk för detta idag så anser vi att SPCT är et närmaste som avspeglar verkligheten idag.

MIMsafe Allsafe selar är krocktestade av TÜV i Tyskland enligt ECE-R17 som beskriver krockpulser i en frontalkrock på 50 km/h.
När det gäller selar så hänvisar många till draghållfasthet i olika delar, tyvärr räcker inte detta då det är en produkt som måste testas som en helhet i en verklig situation. De krafter som uppkommer med flygande last inspänt i selen sätter helt andra krav på detaljerna än enskilda komponenters egenskaper.

Säkerhetsselar är en lösning för små hundar eller om du har en bil av sedanmodell.

AllSafe-Harness-3

Ett säkerhetsnät sätter man inte i bilen för syns skull utan för att skydda människor och djur. Nätet skall vara en skyddande barriär mot lasten i bilen och kunna motstå de mycket stora krafter som uppstår vid en kollision. Även enkla föremål som dryckesflaskor kan vara dödligt farliga vid en tämligen harmlös kollision om de kastas fram från bagageutrymmet.

MIM:s säkerhetsnät är utvecklade enligt ISO 27955, ett stort antal är godkända enligt normen av TÜV. Provet motsvarar en krock i 50 km/h. Vid provet får inte nätet lossna eller deformeras för mycket. Våra säkerhetsnät tillhör ett av de fåtal märken som klarar provet. Om bilen är utrustad med sidokrockgardiner så finns också uttag för dessa i näten så att de inte hindras från att komma ner vid en kollision.

VW Passat Variant 10279 I Bilen_693x340_q94

MIM:s lastnät är hållfasthetsprovade enligt ISO 27956 och uppfyller kraven enligt TSVFS 1978:9. Skyddsverkan skall gälla hela ytan mellan golv och tak. På en godtycklig vald plats på skyddet trycks, under minst 10s, en kraft motsvarande 0,3 gånger fordonets maxlast. Skyddet får då inte deformeras mer än 200 mm eller gå sönder.

Kvalitetspolicy

MimSafe formger och tillverkar säkerhet sedan 1986. Vi värnar om att så många som möjligt ska färdas säkert i trafiken.

I vårt sortiment finns bl.a. hundburar, hundgaller och andra hundtillbehör.
Ny metod för att krocktesta hundburar togs fram tillsammans med SP i Borås under 2009. MimSafe hundbur uppfyller kraven för krocktestade hundburar och många av våra hundgaller är krocktestade och godkända av TÜV.

Produkterna ska levereras i rätt tid och med en kvalitet i överensstämmelse med kundens behov och förväntningar.

MimSafe ska genom ständiga förbättringar alltid vara den självklara leverantören.

MODELLSÖK

Burarna är provade i bilar utan extra bagagerumsmatta och visar vilka burar som passar i olika bilmodeller.

Gå till Modellsök