MIM Constructions syn på Säker transport av husdjur

VarioCage-Original-Double-L-1
Variocage hundbur med nödutgång
VarioCage-Compact-Single-XL-3

MIM Constructions syn på Säker transport av husdjur

MIM Construction AB utvecklat och tillverkat säkerhetsprodukter för lastsäkring i bil sedan 1986. Genom åren har vi byggt upp en gedigen krockkunskap från bilindustrin och om hur de arbetar för att göra säkra bilar. Vi har deltagit i ett stort antal krocktester ihop med några av Europas största biltillverkare och vi har själva utfört många krocktester både i experimentsyfte men framförallt för att verifiera våra produkter. Vårt arbete har framförallt rört sig kring området lastsäkring där det finns ett strikt uppstyrt regelverk med klara riktlinjer om vad som måste uppfyllas. Dessa kunskaper använde vi oss av när vi 2004 började utveckla en hundbur med kravet på att vara krocktestad och ge en säker resa för både husdjur och människa.
När det gäller regler kring transport av husdjur i bil för privatpersoner så gäller lagen om lastsäkring, dvs man är som förare skyldig att se till att all last är förankrad i bilen så att den inte kan skada någon i bilen vid en snabb inbromsning eller ev olycka. Snabbt översatt din hund får inte vara lös, egentligen skulle man även kunna göra kopplingen till barn som måste vara fastspända vid färd i bil.

När det gäller vad biltillverkaren ska uppfylla vid konstruktion av en bil så styrs kraven för de delar i bilen som hjälper till att säkra last av en ISO norm (ISO 27955) som innefattar krav på bakre ryggstöd, lastöglor och lastnät/säkerhetsnät eller andra produkter som behöver använda lastöglor som förankring. Denna norm tar bara upp kraven i förhållande till frontalkollision då detta i normalfall med last är den största risken vid färd.

När det gäller de flesta burtillverkare så har man inte kunskap om mer än den första regeln, husdjur ska vara lastsäkrade för att inte distrahera föraren vid färd. Några har gått ett steg längre och säger att buren är krocktestad och hänvisar till den ISO norm som biltillverkare och tillverkare av lastsäkringsprodukter som är tillbehör till bilen lyder under, dock tar man genvägen och testar bara om framstammen i buren håller för en hund om man hamnar i en frontalkrock i 50 km/h! Det positiva man kan säga om detta förfarande är att man håller kvar hunden i buren i en frontalkrock.

När vi på MIM tittade vidare på detta såg vi ganska snabbt att det egentligen skulle behövas ett bättre regelverk kring burar i bil då man måste addera ett stort antal faktorer som inte täcks av de normer som gäller för frontalkrock. Det är väsentligt att säkra hunden med en bur och det kan många klara av, vad man däremot missar är att ge passageraren en trygghet vid färd med en transportbur i bilen! Här är inte en frontalkrock det största hotet, det är istället en kollision bakifrån.

Varför?
Jo, bilen i sig är utvecklad för att skydda passagerarna vid frontalkrock, kollision bakifrån och roll over och detta kollas av NCAP organisationerna runt om i världen. Här finns säkerhetszoner kring alla i passagerarutrymmet och det finns deformationszoner i bilen som ska äta krockenergin vid en olycka och på så sätt lindra omständigheterna för passagerarna. Normalt sett när man har last i bilen så räknar man med att den är mjuk och ger med sig men fångas upp av det bakre ryggstödet. Transporterar man last med ryggstöden nedfällda är detta temporärt och risken läggs över på föraren.

När du sätter in en transportbur i din bil så har du den normalt sett konstant monterad, detta gör att du har stängt av bilens säkerhetssystem om du hamnar i en situation där du blir påkörd bakifrån. Jämför med att du tar och stänger av airbagen på passagerarsidan, med skillnaden att du gör detta medvetet oftast för att sätta in en barnstol.
Buren blir då en transportör av krockkraften in i ryggstödet, eller om du har det nedfällt, skickar in buren i framstolarna. Om man får in krockkraften in i det bakre ryggstödet ökar risken att få allvarliga whiplash, ryggskador eller död väsentligt.

Dessa delar ledda fram till att vi måste involvera fler faktorer i utvecklandet och hur vi skulle testa buren för att få fram en lösning som kan ge både hunden/katten och alla personer som åker med i bien. Efter diskussioner med SP i Borås om detta tog de fram SPCT, Safe Pet Crate Test som inbegriper det regelverk som gäller för fordon och fordonstillverkare, men även implementerade det faktum att ryggstödet blir en krockbarriär vid kollision bakifrån. Genom att använda krocktestdocka vid denna kollision typ, så kan vi få fram och jämföra de krafter som påverkar dockan mot de riktvärden som finns för testning av whiplashskador.

MIM Construction AB värnar högt om tryggheten för husdjur och människa vid transport och därför vill vi använda testmetoder som tydligt beskrivs och har gränsvärden som måste uppfyllas. SPCT testet är en sådan där SP i Borås som utför dem och sammanställer resultatet. Vi visar gärna på dessa och de resultat som åstadkoms i vår produkt MIMsafe Variocage. Ni kan läsa dem på vår hemsida och även se filmat material från testerna.
Likväl som det finns ett regelverk för biltillverkare kring säkerhet och krocksäkerhet att uppfylla, så borde det finnas ett likvärdigt regelverk med en standardiserad testmetod med klara värden att uppfylla – Detta är det enda sättet för att hjälpa till för säkra transporter med husdjur i bil.