Att tänka på när man reser med en transportbur i bilen

variocage-double-red-car_1

Att tänka på när man reser med en transportbur i bilen

 • Baksätet är en inbyggd del i bilens säkerhetssystem när det gäller att skydda passagerarna från last. Se till att alltid ha ryggstödet uppfällt under färd.
 • Tung last skall alltid säkras upp genom att placera den dikt an mot ryggstödet för att lasten inte ska hinna accelerera innan den slår i ryggstödet vid en kollision. Detta är också den allmänna rekommendationen från biltillverkarna själva.
 • Lastöglorna i bilen hjälper till att hålla saker på plats under färd, men kraven på dem har sina gränser. Krafterna som uppkommer i lasten vid en krock överstiger allt som oftast den minimumgräns som ISO normerna föreskriver och biltillverkarna dimensionerat för. Detta är ytterligare ett argument för att ha ryggstödet i upprätt läge.
 • Solid last, såsom en transportbur, stör bilens säkerhetssystem då bilens deformation zon inte får den effekt som var tänkt. Buren hjälper till att föra över den kollisionskraft som normalt skulle dämpas av deformations zonen, rakt in i det bakre ryggstödet. Detta kan orsaka ett par olika situationer men allt som oftast upplever man dem samtidigt:
  • Buren slås sönder och håller inte kvar hunden som kan skadas av delar, skada passagerare eller smita ut genom krossade rutor och hamna i trafiken.
  • Ryggstödet tar emot kraften och väsentligt ökar risken för whiplash, ryggskador och i värsta fall död.
 • Se till att den transportbur du väljer är konstruerad för att skydda både din hund dig själv och dina medpassagerare.
 • Transportburen ska ha ett system som samarbetar med bilens deformationzon.
 • Transportburen måste kunna hålla ihop och hålla kvar hunden i buren efter en krock, dörren får inte öppnas vid krocktillfället.
 • Välj en bur med nödlucka för att kunna få ut hunden om man inte kommer in i bilen via bagageluckan.
 • Köp en krocktestad bur, kontrollera hur testerna är gjorda! De bör inbegripa frontal kollision, kollision bakifrån och ”roll over situation” Då vet du att man har lagt in alla aspekter kring en trygg färd med ditt husdjur i konstruktionen. SPCT (Safe Pet Crate Test) framtagen av SP i Borås är idag den enda testförfarandet som tar hänsyn till alla dessa delar. Se till att få se dokumentationen och resultaten för de gjorda testerna, även om man hänvisar till tester så visar man sällan på resultaten. SPCT använder krocktestdockor för att mäta den förhöjda risken för whiplash och ryggskador.